Dokumentari

lihat semua kategori

Dokumentari - Dana Industri Kreatif

(2013)

Rack Focus Films Sdn Bhd

Ops Gonzales (ms)

Dokumentari - Dana Industri Kreatif

(2013)

Betarecs Sdn Bhd

Artis Lagenda Malaysia (ms)

Dokumentari - Dana Industri Kreatif

(2013)

Layar Colsult Sdn Bhd

Kosmologi Alam Melayu:Dimensi Yang Tidak Diketahui (ms)

Dokumentari - Dana Industri Kreatif

(2013)

Bagus Tiasa Sdn Bhd

The Story of Kuala Lumpur (ms)

Kategori ini masih belum mempunyai dana

Lihat senarai pemohon di sini

Senarai Pemohon